سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پگاه قشلاقی – فوق لیسانس شیلات و آبزیان و کارشناس ارشد پارک علم و فناوری شیلات،
رضا فیض بخش – متخصص اقتصاد و مدیریت شیلات و آبزیان (پارک علم و فناوری شیلات

چکیده:

کفال ماهیان امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای تولید کننده آبزیان برای پرورش می باشد. در این تحقیق به بررسی وضعیت امکان پرورش ماهی کفال از نوع گونه هایLiza saliens و Liza aurata دریای خزر دراشکال مختلف می پردازیم این تحقیق در ۵ استخر خاکی هر کدام به مساحت ۲۰۰ متر مربع و در مجموع یک هکتار با شرایط یکسان در استان گلستان در کیلومتر ۴ بندر گز انجام شده است. در این تحقیق سعی شده است کهکلیه شرایط فیزیکو شیمیایی استخرها یکسان باشد. در این تحقیق یک شاهد و ۴ متغییر که ترکیبی از گونه های کپور معمولی چینی و گونه های کفال دریای خزر شامل گونه هایLiza saliens و Liza aurata می باشد و در این ترکیبات سعی شده است تعداد هر استخر از لحاظ رها سازی ثابت و وزن رها سازی ۵ گرم برای تمام گونههاست. باشد. بر اساس نتایج مشاهده می گردد که رشد کپور چینی از سرعت و وزن بیشتر و از لحاظ بازماندگی در شرایط مناسب تری است. بعد از کپور معمولی چینی گونه کفالsaliens از سرعت بیشتری برخوردار بوده هر چند که قابل مقابسه با کپور ماهیان نیست و گونهsaliens از رشد بسیار کمی برخوردار است. در صد بقا برای کپور چینی ۹۰-۶۸%و کفال های Liza aurata 47-38% ,Liza saliens 44-28% می باشد. براساس نسبتهایی که مشاهده می شود درامد حاصل از تولید کپور بیشتر از کفال بوده اما قیمت کفال بسیار بیشتر از کپور ماهیان می باشد. با توجه به اینکه بچه ماهیان کفال ماهیان که از دریا جمع اوری و برای پرورش مورد استفاده قرار گرفته دارای تلفات زیادی بوده است اما در صورتی که این ماهیان به یک مرکز تکثیر فرستاده شده و به مرور با شرایط پرورش سازگار شوند پرورش ماهیان کفال بدلیل بالا بودن قیمت هر کیلوگرم آن که تقریبا سه برابر کپور ماهیان می باشد دارای درامد بسیار زیادی می باشد