سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید مدن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه گیلان

چکیده:

در دهه های اخیر میل به سوی توسعه ی هم یو با محیط زیست در جهت کاهش تبعات زیست محیطی اسفاده از منایع فسلی و صرفه جویی تا حد امکان در مصرف این انرژی ها پدید امد. گونه ای از توسعه که در دراز مدت جواب گوی نیاز ها باشد و به چرخه ای که وارد ان شدخ اطمه نزند استفاده از دیوار های سبز و اکسیژن ساز یکی از جدید ترسن راه کار های تسعه ی پایدار در جهت بهینه سازی مصرف انرژی است. فناوری نوینی که در خود علاوه بر بهبود راندمان و کارایی انرژی و مزیت های اکولوژی، زیبایی بصری دارد و به ارامی در حال تثبیت جایگاه خود به خصوص در کلان شهر هاست ، شهر هایی که در ان ها امکان توسعه ی افقی سطوح سبز محدود است.سیستمی پوششی و جاندار با مزایایی تقریبا مشابه بام هاس سبز.در تحقیق حاضر به بررسی و تاثیات دیوار های سبز و اکسیژن ساز بر ساختمان ها از نظر بهینه سازی ر مصرف انرژی و همچنین به قش ین نما ها در زیبایی بصری چهره ی فضاهای شهری در راستای اهداف توسعه ی پایدار می پردازیم.