سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی جنابی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
علیرضا مناف پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

طراحی سدهای دو قوسی از دیرباز با صرف نظر کردن از اثرات درزهای اجرایی در تنشها و تغییر مکان های سد مورد توجه بوده و عموما فرض الاستیک خطی در آنالیز ها در نظر گرفته شده است در حالیکه مشخصا وجود درزهای اجرایی و به طبع آن بازشدگی و عدم انتقال تنش آنها در زیربارگذاری مختلف و بخصوص بارگذاری لرزه ای باعث ایجاد تغییراتی در توزیع تنش ها و تغییر مکان ها ی بدنه سد می شوند دراین مقاله یکی از مهمترین سدهای دو قوسی ایران سد کارون ۴ با ارتفاع ۲۳۰ متر برروی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران مورد مطالعه قرارگرفته است اثرات رفتار غیرخطی درزهای اجرایی عمودی با استفاده ازمدلسازی المان محدود سد و درزهای اجرایی آن و انجام آنالیز غیرخطی مورد بررسی قرار میگیرد. فرض شده که بتن موجود در بین درزها در طی آنالیز در محدوده الاستیک خطی باقی می مانند در حالیکه درزهای اجرایی به وسیله یکنوع المان اتصالی خاص که تنشهای کششی کمی را تحمل می کند مدلسازی شده است.