سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهرا
احسان آذینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهرا
امیر حمیدی – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

اساس تحقیق حاضر بر استفاده از آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس با ابعاد جعبه برش ۳۰۰×۳۰۰×۱۷۰ میلی متر استوار است. آزمایش ها بر روی خاک مخلوط شن و ماسه خوب دانه بندی شده انجام شده است. مصالح پایهBase)دارای دانه بندی پیوسته با حداکثر اندازه دانه ۲۵/۴ میلیمتر است. دو دانه بندی دیگر با حذف بخش درشت تر از ۱۲/۵میلیمترscalped)و دیگری موازی دانه بندی اصلیparallel)با حداکثر اندازه دانه ۱۲/۵ میلیمتر در نظر گرفته شدند. آزمایش ها در سه تراکم نسبی نظیر حالات سست، متوسط و متراکم با مقادیر ۳۵، ۶۰ و ۸۵ درصد انجام پذیرفتند. جهت جلوگیری از خردشدگی دان هها در تراکم های بالا، برای ساخت نمونه ها از روش تراکم استاتیکی استفاده گردید. ضمنا آزمایش های برش مستقیم با استفاده از سه سربار ۱۰۰و۲۰۰ و۳۰۰کیلو پاسکال انجام گرفتند. کلیه آزمایش ها بر روی نمونه های کاملاً خشک و در شرایط زهکشی شده انجام شدند. بر این اساس رفتار خاک مخلوط شن و ماسه ای با دانه بندیهای مختلف در سه سربار و تراکم نسبیبررسی و مشخص گردید امکان تعیین مقاومت خاک مخلوط با استفاده از هر یک از روشهای معادل سازی دانه بندی مبتنی بر حذف بخش درشت تر و یا استفاده از دانه بندی موازی وجود دارد. لیکن استفاده از این روشها وابسته به شرایط تراکم نسبی و سربار مورد نظر دارد به نحوی که در تراکمها یا سربارهای کمتر یا بیشتر، روش اصلاح دانه بندی جهت حصول به پارامترهای مقاومت برشی مناسب نظیر خاک پایه متفاوت خواهد بود.