سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی نیک فطرت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سحر احدی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

نابسامانی فضاهای شهری ریشه در عدم پاسخگویی مناسب به توقعاتی دارد که درطول تاریخ نسبت به شهرها ایجاد شده است معماری و شهرسازی هرملتی بازتاب شرایط ذهنی آن جامعه می باشد معماری مدرن درطراحی تک بناها امکانات فراوانی برای ساکنان ساختمان ها فراهم نمود اما وقتی که با رشد جمعیت و موج شهرنشینی مواجه گردید از قرارگیریکنار هم این ساختمان ها و مکعب ها لطمه اصلی به شهر وارد گردید تمدن مدرن رفاه محور بوده و طبیعت در آن جایگاه و ارزشی ندارد به گونه ای که انسان نسبت به طبیعت نگاه برده و ارایه و بهره بردارانه دارد طراحی دقیق و سختگیرانه قاعده کلی جنبش مدرنیسم باعث شده است که خیابانها و فضاهای عمومی جذابیت خود را بعنوان مکان های تجمع از دست بدهند رشد بی رویه شهر و انتخاب کاربریهای داخل آن بدون درنظر گرفتن توان محیط زیست باعث کاهش کیفیت زندگی و ایجاد وضعیتی نامتوازن می شود و شهری ناسالم و ساکنین خسته و منفعل را به ارمغان می آورد و آلودگی هوا کمبود فضای سبز شهر را غیرقابل سکونت می نماید طراحی شهرهای جدید معاصر بدون عنایت و بهره گیری از تجارب هزاران ساله شهرسازی درایران صورت میگیرد. امروزهشهرهای جدید درکشور ما با الگوبرداری از نمونه های غربی آن طراحی و اجرا می شوند و نسبت به مختصات فرهنگی و کاربردی شهرایرانی بی اعتنا هستند.