سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پژمان خالقی زاده – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
حسین آقایی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

چکیده:

در این مقاله روش عددی برای شبیه سازی فرآیند پرچ کاری اتصال لبه ای با استفاده از روش های اجزا محدود ارائه شده است.یک فرآیند شبه استاتیکی و نیرو -کنترلی برای حصول یک شیب نیروی ثابت بری نصب پرچ مورد استفاده قرار گرفته است.مشخصات غیر خطی مواد،هندسه و شرایط تماس در مدل استفاده شده است.ساختار مدل در نرم افزارABAQUS/Implicit تحلیل شده است.فرمولی عملی برای پیش بینی نسبت تغییر شکل تنه پرچ و ارتفاع پرچ نسبت به نیروی لهیده کننده استخراج شده که میتواند شیوه ای ساده برای کنترل تغییر شکل پرچ باشد.همچنین کانتورهای کرنش دایره ای، شعاعی پس ماند و تنش وون مایزز پس ماند رسم شده است. توزیع غیر خطی و غیر همگن تنش پس ماند و تاثیرش در راستای ضخامت و در جهت شعاعی نشان داده شده است. شبیه سازی عددی نشان داد که اتصال بین پرچ و صفحه بیرونی در مقایسه با پرچ با صفحه داخلی ضعیف تر است.