سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب آقاعلی – سوئد، دانشگاه KTH
جعفر اقایاری – تهران، پژوهشگاه نیرو
سعید صادقی لفمجانی – تهران، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

توربوماشینهای جریان شعاعی در توربوشارژرها، سرمازاها، واحدهای قدرت کمکی، تهویه هوای کابین هواپیما و تولید پراکندهی برق از جمله میکروتوربینها کاربردهای وسیعی دارند. در این مقالهالگوریتمی برای طراحی سهبعدی پرهی توربوماشینهای جریان شعاعی ارائه شده است که در آن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی ۱ به جای روشهای تقریبی و زمانبر دوبعدی، توزیع سرعت نسبی بیبعد جریان روی سطح مکشی و فشاری پره، به دست میآید. سپس با ارزیابی این توزیع، طرح سهبعدی بهینه استخراج میشود. همچنین با توجه به بازسازی روتور توربوماشینهای جریان شعاعی و احتمال خطا در ساخت آنها، اثر تغییرات احتمالی پروفیل پره بر عملکرد آن از جمله بازده، توان، اعداد ماخ مطلق و نسبی و الگوی جریان بررسی شده است