سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رها حفیظی – کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
رامین روان دوست – کارشناس ارشد مهندسی نفت

چکیده:

آنچه که باعث تغییرات شدید در عملکرد مخازن گاز میعانی به محض رسیدن فشار به فشار نقطه شبنم می گردد،تغییر سیال مخزن از حالت تک فاز گازی به حالت دو فازی گاز- میعانات می باشد. برای بررسی دقیق رفتار سیال یکی از مخازن گاز میعانی ایران، ابتدا سیال مخزن توسط نرم افزارPVTiاز پکیجEclipse شبیه سازی گشته، پنج نمونه گاز نیتروژن، دی اکسید کربن، متان، اتان و یک ترکیب از دو گاز متان و اتان به مخزن تزریق شده و سپس پارامترهای مختلف مربوط به سیال مخزن یعنی ترکیب سیال، حجم مولی مایعات، ویسکوزیته گاز، اشباع میعانات و فشار نقطه شبنم سیالمخزن تحت سناریوهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد هر چه گاز تزریقی به مخزن غنی تر باشد، دراثر کاهش فشار، میزان بیشتری مایع در مخزن تولید می شود. بطوریکه در تزریق اتان حجم مولی میعانات بیشترین حداست و اشباع میعانات در رنج فشاری بالاتری به حد ماکزیمم می رسد. اگرچه تزریق اتان باعث کاهش فشار نقطه شبنم میگردد. نیتروژن بیشترین اثر را در افزایش فشار نقطه شبنم در بین دیگر گازها داراست. همچنین هرچه گاز تزریقیسنگین تر باشد ویسکوزیته گاز مخزن کمتر و بنابراین جریان یافتن آن به سمت چاه های تولیدی در حالتی که اتان به مخزن تزریق شده، راحت تر می گردد