سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود حسینی – دانشیار پژوهشکده سازه،پژوهشکده زلزله شناسی و مهندسی زلزله
جواد بابایی – کارشناس ارشد مهندسی عمران_زلزله،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق

چکیده:

در دهه های اخیر توسعه و رشد سریع سرعت کامپیوتر ها پیچیدگی مسائل سازه ای قابل حل را کاهش داده است و این افزایش قدرت پردازش کامپیوترها به مهندسین سازه این امکان را میدهد که قادر باشند از روشهای دقیق تر تحلیلی مانند تحلیل تاریخچه زمانی که سازه تحت آن ت حلیل درمعرض بارگذاری زمین لرزه هایی که قبلا اتفاق افتاده قرارگرفته و پاسخ سازه در صورت وارد شدن به محدوده غیرخطی رصد می گردد و بدین جهت رفتار واقعی تری از مدل ساختمان را نمایش می دهد استفاده نمایند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیرات بیشینه شتاب زمین PGA و تعداد دهانه قابهای ساختمان و وزن ساختمان در الگوی بارگذاری جانبی ساختمان ها براساس تحلیل دینامیکی غیرخطی و با مطالعه روی خاک نوع II و III می باشد بدین منظور ۱۲ ساختمان قابل خمشی بتنی متفاوت در ۳ تعداد دهانه مختلف ۴*۳، ۶*۴ ، ۸*۵ دهانه و ۲ تعداد طبقه مختلف ۱۲ و ۴ طبقه بطوریکه طیف وسیعی ازساختمان ها را در بر گیرد مورد بررسی قرارگرفت.