سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهربانو فتاحی – دانشجوی کارشناسی صنایع دستی
سیده مریم حسینی – کارشناس صنایع دستی
حمید صادقیان – عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

هنرهای صناعی همواره نمودی از شرایط اقلیمی ونحوه معیشت تولید کنندگان بوده است به گونه ای که بازتاب ان را میتوان درمصنوعات بومی و سنتی مناطق مختلف مشاهده نمود فرش یکی ازمهمترین صنایع دستی ایران است که تنوع آن به لحاظ رنگ نقش فرم مواد اولیه مقیاس و … تابع شرایط زیستی بافندگان می باشدشهرستان بیرجند دراستان خراسان جنوبی یک یا زمراکز تولید فرش است تولیدات این منطقه اغلب بصورت نقش خشتی می باشد این پژوهش بران است که با درنظر گرفتن زیست محیطی و آب و هوایی هردومنطقه تحولات موجود درقالی نقش خشتی بیرجند را تا به امروز بررسی و معرف ینماید شیوه گردآوری مطالب دراین پروژه میدانی و کتابخانه ای روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مقایسه ای بوده است.