سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی فشارکی – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

اهمیت تاثیراقلیم برمعماری انجام مطالعات و پژوهشهای جامعی را در این زمینه ایجاب م یکند بویژه درکشور ما که تنوع شرایط اقلیمی درآن کاملا مشهود است انجام تحقیقات گسترده دراین زمینه امری اجتناب ناپذیر است بطور کلی این پژوهشها به دو صورت نظری و عملی انجام میگیرد دروجه اول مباحث نظری مربوط به اقلیم و ساختمان مورد بررسی قرارمیگیرد و دروجه دوم با بهره جستن از آمار آب و هوایی مناطق مختلف و انجام تقسیم بندهای اقلیمی همچنین با استفادها ز نمونه های ساختمانی مختلف اقلیمی آزمایشها و محاسبات دقیق صورت میگیرد میزان متفاوت ترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف است حوزه های اقلیمی متفاوتی درجان پدیداورده که هریک ویژگیهای خاصی دارد هدف این گزارش تعیین حوزه های مختلف اقلیمی ایران درارتباط با معماری و ارایه اطلاعاتی است که برای دستیابی به طرح های منطقی معماری و هماهنگ با اقلیم مورد نظر است.