سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا مبین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
محمدعلی حکیم زاده – استادیار دانشکدهمنابع طبیعی دانشگاه یزد
حسین ملکی نژآد – استادیار دانشکدهمنابع طبیعی دانشگاه یزد
احمد فتاحی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

آب از مهمترین عوامل تولیددر کشاورزی است و از انجایی که کشور ما در کمربند خشک و بیابانی جهان قرار دارد کمبود آب ا زجمله معضلات جدی می باشد از سوی دیگرزندگی هر جامعه ای به کشاورزی و محصولات آن وابسته است و کشاورزی به آب بنابراین برای انجام کار کشاورزی یا باید آب کافی در دسترس داشت یا باید از روشهای مناسب برای استفاده از حداقل آب موجود استفاده کرد این مورد بخصوص در استان یزد بسیار حائز اهمیت بوده و استفاده از راهکارهایی جهت رفع این معضل را بصورت جدی می طلبد یکی از روشهایی که امروزه بسیار مورد توجه است استفاده از روشهای نوین ابیاری که همان سیستمهای ابیاری تحت فشار را شامل می شوند می باشد این سیستم ها نه تنهادر مصرف آب صرفه جویی می کنند بلکه باعث افزایش بازدهی آن نیز می شوند این تحقیق به توجیه اقتصادی این سیستم ها در استان یزد اشاره م یکند و با استفاده از شاخص نسبت سود به هزینه و ارزش حال خالص استفاده و اجرای سیستمهای تحت فشار را اقتصادی می داند.