سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیژن فرهانیه – استاددانشگاه صنعتی شریف
مرتضی عباس زاده – دانشجو دانشگاه صنعتی شریف
مینا شهروز – دانشجو دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تاثیرات استفاده از چیدمانی های مختلف فنلتها بر روی کارایی فنهای هوایی محوری پرداخته شده است. بدین منظور یک نمونه فن دو تیغه ای در سه حالت بدون فنلت ،فنلت رو به بالا و فنلت رو به پایین طراحی گردید. سپس با مدل سازی نمونه های طراحی شده و تعیین شرایط مرزی به روشH.E.Sجریان حول نمونه ها در دو حالت فرعی Un‐Duct و Duct به روش توربولانسی K‐e حالت R.N.G حل گردید. برای صحت سنجی روش حل از اعمال کدهای تئوری Blade Element که قبلا با مقادیر تجربی مورد صحت سنجی قرار گرفته اند، روی نمونه بدون وینگلت استفاده گردیده است. پس از صحت سنجی روش حل، خروجی های حل عددی مورد آنالیز و مقایسه قرار گرفت. از جمله نتایج مهم این تحقیق که برای نخستین بار حاصل گردیدند می توان به اثبات همسانی تاثیر استفاده از چیدمانی های متفاوت فنلتها با وینگلتها اشاره نمود.