سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نصرت آقازاده – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

وجود دریاچه فوق اشباع از نمک ( دریاچه ارومیه ) و دسترسی آسان و ارزان به نمک وآب شور در منطقه ارومیه باعث شده که استفاده از آب شور و نمک به منظور ذوب برفها،جلوگیری از یخبندان و تهسیل بار ترافیکی خیابانها و جاده ها در طول زمستان زیاد باشد . تاثیرات نمک استفاده شده بر روی اکوسیستم پیچیده بوده و اغلب تابع شرایط مکانی است و باعث تاثیرات زیست محیطی از قبیل تاثیر بر رشد گیاهان و رستنی ها،خاک،آبهای زیرزمینی و سطحی و محل زندگی موجودات زنده آبی شده است . لذا بر این اساس در این مطالعه بر روی تاثیرات آب شور و نمک استفاده شده در محدوده شهری ارومیه و مناطق اطراف آن بر روی آبهای زیرزمینی تاکید شد . در همین راستا ابتدا کلیه اطلاعات و داده های مورد نیاز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بر اساس نتایج حاصله با تو جه به سیستم زهکشی آبهای سطحی،بافت خاک،میزان بارش وحجم بالای آب و تغییرات کم سطح ایستابی در آبخوان دشت ارومیه، تاثیرات نمک و آب شور بر روی آبهای زیرزمینی مثل زون تهویه خاک زیاد به چشم نمی خورد و براین اساس غلظت یونهای سدیم و کلراید در ترکیب آبهای زیرزمینی م نطقه در حد مطلوبی میباشد . ولی با توجه به اینکه تاثیرات نمک بر روی آبهای زیرزمینی یک فرآیند تدریجی است لذا بایستی میزان کلراید موجود در زون خاک و مدت زمان انتقال آن به سیستم جریان آب زیرزمینی به دقت بررسی شود .