سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پریوش رضاپوراوصالو – دانشجوی کارشناس ارشد
مهدی تاجبخش – استاددانشگاه ارومیه
علی حسن زاده – دانشیار دانشگاه ارومیه
سیامک عصری رضایی – دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

اینوزیتول هگزافسفات فیتاتعمده ترکیب موجود درارگانهای ذخیره ای گیاه نظیر دانه ها و ریشه ها می باشد این ترکیب به عنوان منبع فسفر برای جوانه زدن و رشد مورد استفاده قرارمیگیرد ذرت یکی از گیاهان با محتوای بسیاربالای فیتات می باشد میل ترکیبی بالای این ماده به عناصری چون آهن روی ودیگر فلزات کمیاب سبب گردیده است که همواره محققین به سمت اصلاح نباتات پیشرفته و گیاهان با مقادیر اندک فیتات تولید نمایند و دراین مطالعه ازبذرهای ذرت single cross 704 استفاده گردید ۸ قطعه زمین با ابعاد ۴*۴ انتخاب و دانه های ذرت درگروه های تیمار و شاهد بصورت ردیفی درهرکرت ۶ ردیف و درهرردیف به فاصله ۲۲ سانتیمتر کشت شد نانوکود اکسید روی بهعنوان یک کود سنتتیک بادز ۲۰mg/l درسه مرحله به فواصل زمانی ۴هفته بصورت اسپری برروی ذرت ها مورد استفاده قرارگرفتند نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان داد که مصرف نانوروی بطور معنی داری از مقادیر فیتات دردانه ذرت درگروه تیمار نسبت به گروه شاهد کاسته است. P<0.01