سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحیمه کریم نژادبائی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه شمال آمل
جواد واثقی امیری – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

تاکنون تحقیقات مختلفی راجع به تاثیر انواع سیستم های سازه ای، توزیع بار جانبی، نوع اتصالات تیر به ستون و نظایر آن بر ضریب رفتار صورت گرفته است. در این تحقیق تاثیر اتصال تیر به ستون، صرف نظر از شکل اجرایی آن و با تکیه بر تغییر در صدگیرداری اتصال تیر به ستون، بر رویپارامترهای لرزه ای قابهای مهاربندی شده برون محور و با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور قابهایمهاربندی شده برون محور درسه تراز ارتفاعی ۵،۳ و ۸ طبقه، اتصال تیر به ستون، ۷۵،۵۰،۲۵ ،۰ و ۱۰۰ درصدگیردار ( در مجموع ۱۵ قاب ) با دو نوع الگوی بارگذاری مثلثی و یکنواخت توسط نرم افزارPerform-3D به صورت استاتیکی غیر خطی تحلیل شده اند. سپس به وسیله روش یانگ ضریب رفتار، شکل پذیری، ضریب کاهش در اثر شکل پذیری و ضریب اضافه مقاومت مدلها مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است.