سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین سجودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-خاک وپی
محمدرضا زمانی ابیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-خاک وپی
محسن جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-خاک وپی
محمدابراهیم محمودنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-خاک وپی

چکیده:

در این تحقیق به جمع آوری مقالاتی که به بررسی تغییر ابعاد صفحه بارگذاری آزمایش بارگذاری صفحه بر روی ظرفیت باربری بستر در خاکهای مسلح شده با ژئوتکستایل و خاکهای غیر مسلح، پرداخته شده است. با بررسی مقالات در این زمینه می توان دریافت که با افزایش ابعاد صفحه ی بارگذار ی ، ظرفیت باربری در خاک غیر مسلحqu)و در خاک مسلح(qu(R)افزایش می یابد ، اما نسبت ظرفیت باربری BCR= کاهش می یابد . همچنین به میزانی که مساحت صفحه ی بارگذاری افزایش یابد مقدار ظرفیت باربری افزایش یافته اما متناسب با آن مقدار جابجایی نیز افزایش می یابد که این امر موجب کاهش مقدار ضریب فشاری یکنواخت الاستیک خاک می گردد.