سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حمزه علی فتاحی – کارشناس ارشدپرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان ایران
حیدرعلی عابدی – دکتری پرستاری دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان اصفهان
شهرام اعتمادی فر – دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شهرکرد ایران
صنایت الله برگریزانه – کارشناس ارشدپرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج یاسوج ایران

چکیده:

وجودحوادث و بیماریها درجامعه امروزی درداخل و خارج کشورمتاسفانه سیررویه رشدی دارد به این منظور سازمانهای ناجی نیز برای غافل نشدن ازاین افزایش درحال بروزرسانی اطلاعات نیروها و تجهیزات مورداستفاده برای کمک به مردم می باشند خدمات پزشکی ۱۵ ازجمله اورژانس هوایی سبب ارایه مراقبت های پیشرفته پزشکی به بیماران و مصدومان بدحالی دراسرع وقت شده است که جهت استفاده بهینه ازاین سیستم می بایست تجهیزات و استانداردهای آن جدید و مناسب باشد پیله وری و همکاران ۱۳۸۶ طبق امارهای سازمان ملل متحد درسال ۲۰۰۱ ایران بعدازچین هندوبنگلادش چهارمین کشورحادثه خیز دراسیا محسوب میشود حسینی و شاکر ۱۳۸۵ همچنین بعدازحملات قلبی سکته مغزی و سرطان حوادث رانندگی سومین علت مرگ و میر و اولین علت معلولیت درایران می باشد نجاری وهمکاران ۱۳۸۹ بنابراین برای حل این موقعیت های خطرناک لازم است امادگی و برنامه ریزی و استفاده ازسیستم های پیشرفته به طور مدبرانه برنامه ریزی و تصمیمگیری شود امارجهانی نشان میدهد که بیش ازپنج میلیون مرگ و بیش ازصدمیلیون ناتوانی بدلیل جراحات اتفاق می افتد که علت اصلی آنها خشونت و تصادفات ترافیک جاده ای سقوط سوختگی و غرق شدن است نصیری پور ۱۳۸۸ همچنین طبق امار ارایه شده درایران درهرنوزده دقیقه یک نفربراثرحوادث رانندگی جان خودرا ازدست میدهد بهادری ۱۳۹۰