سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رحیم دباغ – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
عادل مهذبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

شناخت صحیح تابع تقاضای پول کشور می تواند سیاستگذاران اقتصادی را در اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب جهت دستیابی به اهداف خرد و کلان اقتصادی یاری رساند. علاوه بر متغیرهای شناخته شده در زمینه برآورد تابع تقاضای پول، متغیر ضریب جینی به عنوان متغیر توزیع درآمد نیز در تابع فوق گنجانده شده است. در این مقاله کوشش شده است تا تأثیر این متغیر بر تقاضای پول با توجه به نظریات مکاتب مختلف اقتصادی نظیر کینزین ها، پولیون و کلاسیک های جدید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه، از داده های سری زمانی ۱۳۸۷-۱۳۵۳ استفاده شده است. از جمله نتایج کلی نشانگر آن است که تراز واقعی پول بر اساس تعریف محدود و گسترده آن با تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز همگراست، و از طرفی نتایج برای سالهای مختلف برنامه های توسعه کشور متفاوت بوده که در این مقاله به تشریح آن بررسی شده است.