سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره سادات ریاضی راد – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

بررسی خصوصیات مربوط به ساختار پوسته و گوشته بالایی یکی از اهداف مهم مطالعات لرزه ای است محاسبه ژرفای ناپیوستگی موهو پارامتر مهمی در تعیین ساختار پوسته است که بستگی به تکامل زمین شناسی و تکتونیکی هرمنطقه دارد همچنین تغییرات جانبی موهو نقش مهمی در نحوه انتشار امواج لرزه ای داشته و کنترل کننده جنبشهای شدید زمین لرزه های مخرب در بعضی فواصل خاص میب اشد روشهای متفاوتی برای تعیین ژرفای ناپیوستگی موهو و ساختار پوسته با داده های لرزه ای مورد استفاده قرار می گیرند که در همه روشها ضخامت لایه ها و سرعت متوسط آن ها دو پارامتر اساسی است با توسعه شبکه ایستگاههای ثابت و موقت اخیرا بیشتر توجه ها به سمت روش هایی است که با استفاده از داده های زمینلرزه های دور بتوان اطلاعاتی در مورد ساختار زمین در زیرایستگاه و پیرامون آن بدست آورد. یکی از روشهایی که برای تعیین ژرفای ناپیوستگی موهو مورد استفاده قرار میگیرد استفاده از توابع گیرنده امواج پیکری دور لرزه هاست.