سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم سلطانی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی انرژی، ت
مسعود ایرانمنش –
عباس رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی انرژیهای تجدیدپذیر

چکیده:

باتوجه به افزایش روزافزون مصرف سوختهای فسیلی به عنوان منابع محدودانر‍ژی وتاثیر آن برمحیط زیست ،انرژی خورشیدی این منبع لایزال می تواندبه عنوان جایگزین مناسب بخش عظیمی ازنیازهای انرژی سوختی کشوررامرتفع سازد.ازمیان کاربردهای حرارتی خورشیدی ،سیستم های ترکیبی خورشیدی به دلیل تامین آب گرم وگرمایش محیط ونیازبه دمای متوسط درجهان موردتوجه قرارگرفته اند.این سیستم هاشامل دوحلقه خورشیدی وفسیلی اند،که حلقه خورشیدی شامل (کلکتور،مبدل،پمپ سیرکولاسیون،مبدل و…)وحلقه فسیلی شامل (مبدل وبویلرو…)می باشد. دراین مقاله سعی شده است درصدکسر خورشیدی برای ساختمانی نمونه درشهرستان کرمان محاسبه شده وامکان جایگزینی احتمالی بررسی شود.باتوجه به نتایج به دست امده میزان متوسط انرژی خورشیدی قابل بهره برداری درحالت ها ی مختلف از۱۰%تا۳۰%درماهای سردسال تغییرمی کند.