سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرحیم فرامرزی – دانشگاه گلستان گرگان
هوشنگ نصرتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
علی اصغر اصغریان جدی –

چکیده:

تاکنون تلاشهای بسیارزیادی برای پیش بینی خواص مکانیکی پارچه ها انجام شده است تکنیکهای تولید پارچه نیز تاکنون پیشرفت های زیادی کرده است اما با همه این اوصاف هنوز دانش بشر ازپیش بینی رفتارمکانیکی پارچه خیلی محدود است بیشترکارهای انجام شده درزمینه رفتارهای کششی پارچه های بافته شده روی مدلهای پیشبینی کننده متمرکز شده است که معمولا شامل روابط پیچیده ریاضی بین تنش وکرنش می شوند دراین تحقیق ازطریق اعتبارسنجی رابطه پیش بینی کننده لیف و کاندیل مدول اولیه پارچه های بافته شده مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصل از آزمایشات تجربی دربسیاری ازموارد توافقخوبی را با مدل ریاضی نشان میدهد اما دربعضی از موارد نیز این توافق وجود ندارد این نتیجه ایده عدم اطمینان به مدلهای ریاضی را اثبات می کند.