سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن یوسفی جدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالحسین آقچای – استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
داریوش جواب ور – استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستا

چکیده:

فرآیندهای شکلدهی مرسوم اغلب بر اساس بکارگیری سنبه و ماتریس است. در فرآیند شکلدهی تدریجی به علت عدم نیاز به قالبهای مخصوص، گران قیمت و نمونه سازی سریع به سرعت در حال توسعه و مورد توجه صنایع میباشد. در این فرآیند ابزار سرکروی نصب شده بر روی ماشین فرزCNC ورق مهار شده در فیکسچرهای خاصی را با حرکت در مسیرهای از قبل مشخص شده تغییر شکل میدهد. یکی از معایب عمده شکل دهی تدریجی، پارگی قطعه در هنگام تولید است. در بهبود فرآیند بررسی اثر پارامترها مانند قطر ابزار، ضخامت ورق، سرعت دوران و سرعت پیشروی ابزار بر قابلیت شکلدهی امری ضروری و لازم است. در این مقاله قابلیت شکلپذیری ورق آلومینیومAl 1050به صورت تجربی و شبیه سازی المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است