سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نفیسه هوشیار – دانشجوی مهندسی قدرت
صدیقه ابراهیمی – دانشجوی مهندسی قدرت
حمیدرضا نجفی – استادیار گروه مهندسی قدرت، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
محمدعلی شمسی نژاد – استادیار گروه مهندسی قدرت، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

یک ماشین القایی SCIMرتور سیم پیچی است که سیم پیچ های رتور و استاتور آن به صورت سری با توالی دو فاز معکوس متصل شده اند. این ماشین در دو مد عملکردی زیر سنکرون و فوق سنکرون و در رنج وسیعی از سرعت کار می کند. این مشخصه سبب شده که برای تبدیل انرژی باد به انرژی الکتریکی مناسب باشد. یک ماشین القایی با اتصال سری مانند اغلب مبدل های انرژی الکترومغناطیسی می تواند به صورت موتور یا ژنراتور کار کند. این ماشین هنوز در مرحله تحقیق بوده و کار چندانی در زمینه عملکرد آن صورت نگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا تئوری عملکرد ماشین در حالت ماندگار و در ناحیه کار زیر سنکرون به وسیله مدلd-qبا استفاده از نرم افزارmatlab مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مشخصه های مهم آن ارائه گردد