سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه تقویت کننده های فیبرنوری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا اصلاحی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی تهران
فاطمه شهشهانی – دانشگاه الزهرا تهران
محسن صالح کوتاهی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
فاطمه کاظمی زاده – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

دراین مقاله اثرمشخصات توری براگ به عنوان بازتابنده روی توان خروجی لیزر تارنوری آلاییده به یون اربیوم EDFL بطور تئوری بررسی شده است ابتدا نتایج شبیه سازی برای چندساختار مختلف توری براگ با اختلاف ضریب شکست و طولهای متفاوت ارایه شده است با استفاده از نتایج بدست آمده درمورد توری های براگ توان خروجی لیزر EDFL محاسبه و تاثیر مشخصات توری براگ و طول لیزر روی توان خروجی لیزر تحلیل شده است نتایج حاصل ازمحاسبات عددی نشان میدهد که با افزایش طول توری اختلاف ضریب شکست و طول تارنوری لیزرتوان خروجی لیزرافزایش می یابد مدلسازی توری براساس روش ماتریس انتقال و مدلسازی لیزر با حل عددی معادلات انتشار موج دمش و سیگنال و معادلات نرخ به روش رونگ کوتای مرتبه ۴ انجام شده است مدل ارایه شده دراین مقاله امکان شبیه سازی سایرلیزرهای فیبرنوری با بازتاب دهنده براگ را فراهم می کند.