سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی عبداله ئی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
ابراهیم نعمتی لای –
احسان سنجری –

چکیده:

گاز طبیعی امروزه به عنوان جایگزینی مطمئن برای بنزین می باشد که باعث کاهش مصرف جهانی انرژی و نیز نگرانی های محیط زیست شدهاست. در کار پژوهشی حاضر مقایسه ای دقیق میان میزان ذخیره سازی متان به عنوان مهمترین تشکیل دهنده ترکیبات گاز طبیعی در مخازن مرسوم CNG و نیز به صورت جذب شده با جاذب های مختلف در مخازنANG صورت گرفته است. جاذب ها دارای سطوح ویژه، حجم حفرات و به تبع آنها دارای ظرفیت ذخیره سازی گوناگونی می باشند. بهینه سازی این عوامل می تواند باعث طراحی مخازنی با وزن و حجم کمتر و نیز میزانذخیره سازی بیشتری گردد. بدین منظور در کار حاضر با فرض ثابت بودن جرم کل مخزن و محتوای آن، به تعیین شعاع داخلی مخزن با ارتفاع ثابت پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که میزان گاز ذخیره شده در مخازنANG با کاهش دانسیته و افزایش سطح ویژه جاذب، افزایش می یابد.