سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی ترکاشوند – کار شناسی ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بهره برداری از انرژی دریا نظر خاصی را به خود جلب کرده است. یکی از روشهای استحصال انرژی دریا، استفاده از ستونهای نوسانی آب می باشد. در این تحقیق ضریب تفرق برای نوسانات آب داخل سیلندر شناور محاسبه گردیده است. برای محاسبه این ضریب از تئوری حاکم بر امواج تفرق یافته استفاده نموده ایم. با توجه به اینکه سیلندر شناور استوانه ای با مقطع دایره ای شکل می باشد، برای راحتی حل مسئله، روابط حاکم در مختصات استوانه ای محاسبه شده است. در انتها محاسبات برای دو نمونه عددی انجام و نتایج آن ارائه گردیده است. نتایج نشان میدهد که مقادیر فرکانسی که به ازای آنها ضریب تفرق ماکزیمم اتفاق می افتد، به مقدار فرکانس رزنانسی که پیش از این برای دریاچه های جزرو مدی ارائه شده است بسیار نزدیک است. بنابراین گسترش نتایج به دریاچه های جزرو مدی امکان پذیر است. با مدل سازی از روشهای دیگر و بررسی بیشتر می توان قطعیت نتایج را به اثبات رساند