سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مجتبی ناهید – کارشناس ارشد کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران
محمدرضا زالی – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

امروزه نیاز به کارآفرینی جهت ربودن گوی سبقت از رقبا در عصر تغییرات فزاینده و سریع و یافتن راه های استفاده مناسب و اعتلای آن بیش از پیش احساس می گردد، یکی از عوامل تاثیرگذار در نهادینه کردن و اعتلای کارآفرینی، سرمایه اجتماعی است. این نوشتار مروری به صورت تئوریک به بحث در مورد سرمایه اجتماعی و رابطه میان آن با کارآفرینی که امروزه یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات بر سر کسب و کارها و سازمان ها می باشد، می پردازد. در ابتدا مختصرا در خصوص سیر تکوین مفهوم پردازی و مفاهیم کارآفرینی مطالبی ارائه شده است در ادامه نیز با توجه به اهمیت درک مفهم سرمایه اجتماعی و باور وجودی آن در شکل گیری و احتمال موفقیت فعالیت های کارآفرینانه، انواع سرمایه بخصوص سرمایه اجتماعی و مفاهیم آن مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا جهت ایجاد برقراری ارتباط مفهومی بین این دو موضوع نسبت به بررسی تفصیلی ابعاد سرمایه اجتماعی و رابطه میان آن با کارآفرینی اقدام شده است.