سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید عبدالله حسینی دهدشتی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی امیدی – کارشناس ارشد سازه
محمد نادری نسب – کارشناس عمران

چکیده:

دریک بررسی میدانی ازیکصد اسکلت فولادی دردست اجرا مشاهده گردید که بیش از۷۰درصد آنها دارای ضعف اجرایی دراتصال جوشی مهاربندها می باشند ازا نجایی که درایران اغلب اسکلت های فولادی بصورت درجا ساخته و نصب میگردند لذا عدم دقت درنصب صفحات انتهایی مهاربندها باعث میشود که درموقع مونتاژ پروفیلهای مهاربندبطور کامل روی صفحات اتصال قرارنگرفته و درمحل جوش آنها فاصله ایجاد شود متاسفانه جوشکاران برای رفع این مشکل اقدام به کارگذاری میلگرد درفاصله ایجاد شده بین مهاربند و صفحه اتصال کرده و سپس روی آن را با جوش پرمی نمایند دراین تحقیق برای تعیین میزان تاثیر این اشکال درظرفیت باربری جوش برای اتصال با جوش سالم و اتصال با جوش همراه میلگرد به عنوان پرکننده به روش تئوریکی و ازمایشگاهی بررسی انجام و نتایج با هم مقایسه شده است برای بررسی تئوریکی پس ازمدلسازی اتصال جوشی و استفاده ازنرم افزار ABAQUSنتایج بصورت تحلیلی بدست آمد سپس با ساخت نمونه های مشابه ازمایشگاهی و ازمایش کشش برای تعیین مقاومت جوشها نتایج ازمایشگاهی نیز حاصل شده است.