سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد فدایی – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرهاد سعیدی گراغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه

چکیده:

مسئله پیچش در سازه ها طی سالهای گذشته مورد توجه محققین متعددی قرارگرفته است پیچش در سازه ها به دو صورت عنوان می شود پیچش طبیعی که بخاطر فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی اتفاق می افتد و پیچش تصادفی که به عوامل متعددی بستگی دارد دراین مقاله با فرض قرارگیری مرکز جرم بصورت تصادفی در طبقات ساختمان موضوع پیچش بررسی می گردد برای بررسی این موضوع حالات مختلفی در نظر گرفته شده است درهرکدام از حالتهای درنظر گرفته شده جابجایی های نسبی لبه ساختمان بدست آمده و با حالت مرجع ذکر شده در مقاله مقایسه شده است در پایان با بررسی نتایج هرکدام از حالت معادل با درصدی از خروج از مرکزیت تصادفی حالت مرجع بیان شده اند.