سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین استادی – دکترای تخصصی اقتصاد، عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد د
امیر هرتمنی – دکترای تخصصی اقتصاد، عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد د
مسعود شکیبا – معاون مهنسی و امور بازاریابی و عضو هیئت مدیره موسسه جهاد تحقیقات
محمد افشار – دانشجوی کرشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن گردیده تا آثار متقابل آزاد سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی با استفاده از روش داده های تابلویی برای کشورهای عضو دی ۸ برای دوره زمانی (۱۹۹۵-۲۰۱۰) بررسی گردد. این مدل بر اساس نظریه استیگلیتز مبنی بر همراهی آزاد سازی مالی و تجاری برای بهبود توسعه مالی برآورد شده و از شاخص نسبت دارایی ها و بدهی های خارجی به تولید ناخالص داخلی DEFACTO، بعنوان شاخص آزاد سازی مالی و از نسبت مجموع کل صادرات و واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی (TO) به عنوان شاخص آزادی سازی تجاری استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تأثیر متقابل آزاد سازی مالی و تجاری، اثر معنی داری بر توسعه مالی دارد به طوری که اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی نسبت به اثر آزاد سازی تجاری، کمتر می باشد. این مسئله بیانگر این مفهوم است که آزاد سازی تجاری مقدم بر آزاد سازی مالی است.