سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهلا دهقان – دانشگاه آزاد اسلامیف واحد ایذه، باشگاه پژوهگران جوان، ایذه، ایران
فاطمه پویا – فوق لیسانس فیزیولوژی ورزش و دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

یکی از مهمترین اجزایی که در بیوسنتز هموگلوبین نقش دارد آهن است. جذب آهن بوسیله ی پروتئین هایی مانند فریتین و ترانسفرین کنترل می شود. از آنجا که هموگلوبین نقش مهمی در انتقال اکسیژن دارد، در فعالیتهای بدنی میزان این عوامل در سرم خون دچار تغییرات گوناگون می شود. هدف تحقیق حاضر، تأثیر ۸ هفته تمرین ایروبیک بر برخی شاخص های خونی دختران ۱۸-۱۴ سال بود. پژوهش انجام شده از نوع نیمه تجربی بود.