سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا خمیس آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی گاز، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده نفت
شادی حسن آجیلی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده نفت و گا
شهاب الدین آیت اللهی – استاد دانشکده مهندسی شیمی، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده نفت و گاز، ب

چکیده:

در این مطالعه، تاثیر حضور ماده کوپلیمری کاهنده درگ بر روی نفت خام در یک لوله افقی بررسی شده است. سیستم مورد بررسی شامل یک لوله با طول۳/۵متر و قطر۱/۲۷سانتیمتر آماده گردید. استایرن- بوتادین رابر ۱۵SBR1502) تولیدی مجتمع پتروشیمی بندر امام بدلیل ویژگیهای پلیمری مطلوب، برای اولین بار و در راستای حمایت از تولید داخلی به عنوان ماده کاهنده درگ مورد استفاده قرار گرفت. آزمایشات با استفاده از محلولهای پلیمری با غلظت های مختلف از ۵۰ تا۳۰۰ppm انجام گرفت. با استفاده از نتایج آزمایشات کاهش درگ در غلظت های مختلف محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که افزودن محلول پلیمری از این ماده کاهنده درگ به نفت در حال انتقال در لوله ، ضریب اصطکاک موجود در لوله را به طور چشمگیری کاهش می دهد که این امر، منجر به کاهش افت فشار و بهبود انتقال نفت خام در لوله میگردد. یک غلظت۲۵۰ppm کوپلیمر به عنوان غلظت بهینه در کاهش درگ در این مطالعه بدست آمد که منجر به کاهش ۴۵ درصدی در آن گردید