سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا افراسیابی گرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرحند
علیرضا پورخباز –

چکیده:

کیفیت آب زیر زمینی در دشت بیرجند از اهمیت خاصی برخوردار است و نیاز به توجه همه جانبه دارد، زیرا مهمترین منبع تأمین آب مصارف خانگی، صنعت و کشاورزی می باشد. مطالعه حاضر، کیفیت آب زیر زمینی را در ارتباط با پوشش و کاربری اراضی بررسی می کند. پارامتر های فیزیکی و شیمیایی از جمله PH، EC، TDS، یون های Mg، Ca، Na، مجموع ۱۲ چاه انتخابی دشت بیرجند در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد ۵ حلقه چاه با پوشش زراعت آبی و باغات، ۵ حلقه چاه با پوشش مراتع و دو حلقه چاه در مناطق مسکونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تابش شدید نور خورشید تبخیر آب را به حداکثر رسانده و از طرف دیگر، میزان بارندگى بسیار کم و ناچیز موجب شده کیفیت منابع آب زیر زمینی چنان که در مناطق پر باران انتظار می رود، تحت تأثیر کاربری اراضی و پوشش زمین نباشد و مشاهده شد بین کیفیت فیزیکی شیمیایی آب چاه های انتخابی با کاربری اراضی در دشت بیرجند دارای ارتباط معنادار آماری وجود ندارد