سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهمن حسینی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه
مریم نصیرزاده – دانشجوی کارشناسی باغبانی دانشگاه ارومیه

چکیده:

زنیان (Carum copticum Herin) گیاهی علفی، یکساله و متعلق به تیره چتریان است . در این مطالعه از غلظت های مختلف هورمون BAP جهت مطالعه و تعیین مناسب ترین غلظت هورمون در باززایی غیر مستقیم کالوس های زنیان و از محیط هورمون MS و ۱/۲MS حاوی هورمون IBA جهت ریشه زایی استفاده شد. آزمایش فوق به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در محیط کشت پایه MS انجام گردید. در این آزمایش از غلظت های مختلف هورمون BAP (0 و ۱ و ۵ و ۱۰ میکرومولار) استفاده گردید. بیشترین میزان باززایی( ۸۰ درصد) و کمترین میزان باززایی (صفر درصد) به ترتیب در محیط حاوی ۱۰ و محیط MS بدون هورمون مشاهده گردید. حداکثر ریشه زایی نیز در محیط حاوی هورمون IBA تولید گردید.