سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حوری خالقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کیخسرو کریمی – استادیار مهندسی شیمی
طیبه بهزاد – استادیار مهندسی شیمی
ساناز بهنام – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

کاه برنج یکی از مواد لیگنوسلولزی فراوان، ارزان و در دسترس است که قابلیت تولید اتانول را دارد. با پیش فرآوری می توان بازده تولید اتانول را افزایش داد. در این تحقیق، کاه برنج توسط مواد قلیایی مختلفی پیش فرآوری شده است. پیش فرآوری تحت دماهای صفر و ۲۵ و ۱۰۰ درجه سلسیوس و در مدت زمان های مختلفی انجام گردید. سپس کاه برنج تحت هیدرولیز آنزیمی قرار گرفت و تاثیر پیش فرآوری بر بازده هیدرولیز بررسی گردید. پیش فرآوری با هیدروکسید سدیم، کربنات سدیم و استات سدیم با غلظت های مختلف انجام شد. هیدرولیز آنزیمی با استفاده از آنزیم های سلولاز و بتاگلوکسیداز در دمای ۴۵ درجه سلسیوس صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم بهترین عملکرد را در بهبود هیدرولیز آنزیمی نشان دادند. پیش فرآوری در دماهای بالا و مدت زمان بیشتر، نتایج مطلوبتری به همراه داشت. افزایش زمان پیش فرآوری تا میزان مشخصی بر بهبود هیدرولیز موثر است و پس از آن تاثیر چندانی بر آن نخواهد داشت. پیش فرآوری با هیدروکسید سدیم در دمای C º ۱۰۰ بالاترین تاثیر را در تولید گلوکز داشت به گونه ای که میزان گلوکز تولید شده در هیدرولیز آنزیمی کاه پیش فرآوری شده تا ۶ برابر نسبت به نمونه پیش فرآوری نشده افزایش نشان داد.