سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شیرین اسماعیلی ارمی – دانشگاه تهران_پردیس دانشکده های فنی_گروه صنایع
حامد شکوری گنجوی – دانشگاه تهران_پردیس دانشکده های فنی_گروه صنایع
رضوان تقی پور – دانشگاه تهران_پردیس دانشکده های فنی_گروه صنایع

چکیده:

دراین مقاله با نگرش سیستمی به تجزیه و تحلیل تاثیر عوامل پیشرفت تکنولوژی و افزایش بهره وری تجهیزات خانگی در طول زمان برمصرف برق دربخش خانگی پرداخته شده است اعمال روشهای مدیریت برمصرف کنندگان انرژی الکتریکی با ارایه یک الگوی مصرف مناسب یا افزایش راندمان انرژی به کاهش بار پیک سیستم یا تغییر ساعات پیک منجر می شود این مقاله با هدف طراحی مدلی برای تعیین الگوی بار مصرفی متوسط دریک خانوار برای سه گروه درآمدی در سه منطقه آب و هوایی مختلف در زمان های مختلف سال محاسبه شده است. پس از بررسی و اطمینان کلی از صحت عملکرد مدل براساس سناریوی تغییر تعرفه ها طراحی شده دربخش تقاضای خانگی رفتار متغیرهای اصلی مدل تا سال ۱۴۰۰ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت . مدل مقاله رفتار متغیرهای اصلی را حداکثر با خطای ۲٫۵ درصد تولید می کند. نتایج مدل نشان میدهد که با پیشرفت تکنولوژی بهره وری تجهیزات درطول زمان افزایش می یابد. درازای تغییر تعرفه ها بهره وری انتخاب شده برای روشنایی افزایش بیشتری را نشان میدهد و برای سرد کننده ها میزان کاهش بهره وری انتخاب شده کم است.