سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید عزیزپورپیرسرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
ابراهیم امیری تکلدانی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

رودخانه ها کم بهاترین زهکش به منظور خروج زه آب زمین های کشاورزی نواحی صنعتی و فاضلابهای شهری می باشند باتوجه به مشکلات متعدد درارتباط با الودگی و کیفیت منابع آبی شناخت و مطالعه فرایندهای اختلاط و انتقالمواد دررودخانه ها زاهمیت بسزیایی دربرنامه های مدیریت منابع آب برخوردار می باشد آزمایشهای این تحقیق دریک کانال مستطیلی به طول ۷/۳ عرض ۰/۶ و ارتفاع ۰۴ متر به منظور بررسی تاثیر ارایشهای گوناگن بلوکها انجام شده است دراین آزمایشها پس از حصول جریان توسعه یافته محلول رقیق آب نمک با غلظت مشخص از کناره کانال به سطح جریان تزریق می گردید نهایتا دردو مقطع درپایینه دست محل تزریق نمونه های غلظت برداشت و ضریب اختلاط عرضی محاسبه شد.