سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا چلنگر سلماسی – دانشجوی دکتری عمران سازه دانشگاه ارومیه
محمدرضا شیدایی – دانشیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه
هیرو خشایار – دانشجوی ارشد عمران سازه دانشگاه ارومیه

چکیده:

خرابی پیشرونده یک پدیده دینامیکی است که به صورت گسترش زنجیروار خرابی ها در سازه بروز می یابد . یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در مقاومت سازه در برابر خطر خرابی پیشرونده نوع سیستم باربر جانبی ساختمان میباشد. امروزه استفاده از قابهای خمشی و یا سیستمهای ترکیبی که دارای اتصالات خمشی هستند، به عنوان یک سیستم باربر جانبی لرزه ای بطور معمول در ساختمان ها رواج یافته است . در این مقاله ، تأثیر پارامترهای هندسی مختلف از قبیل تعداد طبقات، تعداد و طول دهانه ها، در مقاومت سیستمهای قاب فولادی خمشی متداول ۴ و ۸ طبقه با شکل پذیری متوسط در برابر خرابی پیشرونده مورد ارزیابی قرار گرفته است. سازه های نمونه در ۲ منطقه با لرزه خیزی متوسط و بالا طراحی گشته و مقاومت این ساختمان ها با استفاده از روش مسیر جایگزین استاتیکی غیرخطی آئین نامه UFC به ازای حذف ستون های مختلف در پلان و ارتفاع سازه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دادند که با افزایش تعداد طبقات و تعداد دهانه ها مقاومت سازه در برابر خرابی پیشرونده افزایش می یابد در حالیکه با افزایش طول دهانه مقاومت در برابر خرابی پیشرونده کاهش می یابد. در ساختمانهای ۴ طبقه حذف ستون در طبقه سوم و در ساختمان های ۸ طبقه حذف ستون در طبقات پنجم و هفتم، وضعیت بحرانیتری را در برابر خرابی پیشرونده نسبت به حذف ستونهای طبقه اول ایجاد می کند.