سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ولی کلانتر – استادیار دانشگاه یزد
علی محمد رسولیان – مربی، دانشگاه یزد

چکیده:

هوای گرم در صنعت ، کشاورزی و دامپروری و امور خانگی کاربرد فراوان دارد. یکی از روشهای تولید هوای گرم استفاده از انرژی خورشیدی در هوا گرمکنهای خورشیدی میباشد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در نیمکره شمالی و قرار گرفتن کشورمانبر روی کمربند خورشیدی جهان؛ از مناطق بسیار مستعد برای بهره- گیری از انرژی خورشیدی است. در این مقاله به بررسی کارایی وعملکرد کلکتور خورشیدی در حالت پایا و به صورت دو بعدی با در نظر گرفتن جریان مغشوش و تشعشع خورشید پرداخته و نتایج مربوط به آن ارائه شده است. همچنین دبی جرمی هوای گرم تولیدیو شکلگیری خود به خودی جریان هوا درداخل کلکتور به همراه دمای ایجاد شده در ماههای مختلف سال مورد ارزیابی قرار گرفته و نمودارهای مربوط به آن رسم گردیده و تفسیر فیزیکی شده است. دراین پژوهش ابتدا با بررسی هندسهها و مش بندیهای مختلف و مقایسه نتایج، بهترین هندسه را برای کلکتور پیدا نموده، سپس با تغییر فاصله بین صفحه جاذب و سطح شفاف تأثیر آن را بررسیکردهو بهترین حالت را انتخاب نموده و با در نظر گرفتن آن فاصله بهینه، ابعاد دریچه ورودی و خروجی با اندازههای مختلف بررسی میگردد. پارامتر دیگری که بررسی میشود تأثیر ضخامت شیشه و نیز دوجداره بودن آن میباشد. همچنین شیاردار بودن سطح جاذب را نیز بررسی کرده که سه نوع شیار موجی، مثلثی و مستطیلی با اندازههای مختلف بررسی گردیده است.