سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک
احمد پارسانیا – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک
علی اسماعیلی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در تحقیق پیش رو شبیه سازی جریان آشفته تراکم ناپذیر پایا حول بالواره و بال با مقطع ۶۴۰NACA در نزدیکی سطح زمین انجام شده و تاثیر زاویه حمله، فاصله از سطح و نسبت منظری بال بر روی جدایش جریان در حالتهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به منظور اعتبار سنجی، نتایج شبیه سازی با داده های تجربی در حالت دو بعدی و سه بعدی مقایسه شده و سازگاری خوبی را نشان داده است. برای بررسی تأثیر نسبت منظری، بال سه بعدی با ۱و ۲ AR= بالواره دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با کاهش فاصله از سطح، جدایش بیشتر میشود همچنین افزایش نسبت منظری، سبب افزایش جدایش بر روی بال میشود.