سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا صدیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران،
سعید رستگاری – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران،
شهرام خیراندیش – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده:

در این پژوهش فرآیندهای بوردهی، کرومدهی و همچنین بور-کرومدهی همزمان به روش سمانتاسیون جامد روی فولاد کم-کربن انجام شد. همچنین سختی و میکروساختار لایههای تشکیل شده بر سطح فولاد مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظورنمونههای فولادی در دمای ثابت ۹۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴ ساعت در ترکیبهای مختلفی از مخلوط پودری، پوششدهی شدند. در این فرآیندها نسبتهای مختلفی از پودر بوردهی (شامل کاربید بور، پتاسیم تترا فلوئوبرات به عنوان فعالساز وپرکننده کاربید سیلیسیم) و نیز پودر کرومدهی (شامل پودر کروم خالص، کلرید آمونیوم و آلومینا) استفاده شدند. مشخصات پوششهای ایجاد شده به وسیله میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس و آزمون میکروسختی سنجی ویکرز بررسی شد. طبق نتایج به دست آمده، فرآیند نفوذ همزمان عناصر بور و کروم در سطح فولاد با استفاده از ترکیب ۸۵ پودر بوردهی و ۱۵ % پودر کرومدهی، منجر به تشکیل فازهایFe-Cr و Cr7C3 ،Fe2B در سطح شده است. علاوه بر آن ساختار و ضخامت پوششهای تشکیل شده با تغییر نسبتهای مختلف ترکیب پودری تغییر کرده و سختی پوششها نسبت به زیرلایه افزایش مییابد و در محدوده ۱۱۰۰ تا ۲۰۰۰ ویکرز تغییر میکند