سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد همائی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
سیدرضا حجازی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
شقایق باقری صمغ آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

مدیریت موثرزنجیره تامین نیازمند هماهنگی بین اعضای زنجیره تامین است مکانیزمهای طراحی قرار داد به عهنوان مکانیزم های موثرو مفید برای هماهنگ سازی درزنجیره تامین معرفی شده اند یکی ازمکانیزم های یی که درزمینه ی هماهنگ سازی زنجیره تامین مورد استفاده قرارمیگیرد قرار داد تعهدسفارش ازقبل می باشد دراین مقاله پس ازدرنظر گرفتن پارامترهای واحد هزینه ی تولید ارزش اسقاطی محصول درپایان دوره فروش قیمت خرده فروشی محصول توسط خرده فروش به مشتریان و قیمت عمده فروشی محصول توسط تولید کننده به خرده فروش درقرار داد تعهد سفارش ازقبل موجود درادبیات موضوع به منظور محاسبه کل هزینه های زنجیره تامین بررسی میزان تاثیر پارامترهای زنجیره تامین روی عملکرد قرار دادتعهد سفارش ازقبل جهت هماهنگ سازی یک زنجیره تامین دوسطحی با یک تولید کننده و یک خرده فروش انجام شده است.