سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسلام رنجبر نوده – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
امیرحسین کوکبی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
سیامک سراج زاده – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
آلفونس فیشر – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه دویسبورگ- اسن، دویسبورگ، آلمان

چکیده:

درپژوهش حاضر تاثیر متغیرهای فرایند و لحاظ کردن درجه رقت بر میزان و توزیع تنشهای پسماند جوشی در اتصال نامتجانس جوشی بین فولاد کربنی CK4 و زنگ نزن AISI409 با استفاده از روش اجزا محدود بررسی گردید.نتایج نشان داد که با افزایش شدت جریان و تنش تسلیم ، میزان تنش پسماند افزایش یافته و افزایش طول نمونه باعث افزایش میزان حداکثر تنش فشاری میگردد.دو روش یک گام به عقب و متقارن تأثیر چندان زیادی روی حداقل تنش پسماند ندارند ولی در مرکز ورق باعث کاهش چشمگیر تنشهای کششی می شوند که به نظر می رسد اثر روش یک گام به عقب در کاهش تنش ها بیشتر است . در نظر گرفتن درجه رقت ، نتایج شبیه سازی را به واقعیت نزدیکتر میسازد.