سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوریه امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، مدیر مدارس شهر ایلام
حسین مهدی زاده – دکتری تکنولوژی آموزشی ، استاد دانشگاه
مریم اسلام پناه – eslampanahmary@yahoo.com

چکیده:

این پژوهش با استفاده از یک طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و با هدف بررسی تأثیر استفاده از روش پادکست مشارکتی در مقایسه با روش رایج در ارتقاء میزان یادگیری، یادداری و رفتارهای بهداشتی دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهر ایلام صورت گرفته است. به این منظور از یک مدرسه راهنمایی دخترانه ۲ کلاس انتخاب و با رعایت اصل انتساب تصادفی یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. گروه آزمایش با استفاده از نرم افزار متن باز (Audacity Open Sours) و گروه کنترل با استفاده از روش آموزشی رایج (سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ) به مدت ۸ جلسه ۲ ساعته در زمینه مباحث بهداشت فردی، بهداشت عمومی و تغذیه مورد آموزش قرار گرفتند. نتایج این پژوهش اختلاف معناداری بین میزان یادگیری و یادداری دو گروه آموزشی (گروه پادکست و رایج) در زمینه مباحث بهداشت فردی و بهداشت عمومی و همچنین تأثیر پادکست آموزشی بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان را نشان داد. بنابراین توصیه می شود برای فهم عمیق تر و یاددگیری پایدار مطالب آموزشی، دانش آموزان خود مسئولیت یادگیری را عهده دار شوند و در طراحی و تولید محتوای دانش فعالانه نقش داشته باشند.