سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا آقازاده اقدم – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه ارومیه
آیدا کلانترزاده –

چکیده:

انگور Vitis vinifera به لحاظ سطح زیر کشت و ارزش اقتصادی بالا یکی از محصولات مهم باغبانی به شمار می آید که در ایران مورد کشت و کار واقع می شود.و یکی از روش های ریز ازدیادی انگور روش کشت بافت می باشد و امروزه برای تکثیر و بهنژادی ارقام انگور از کشت بافت, و از کالوس نیز به عنوان ماده آزمایشی در برنامه های اصلاحی و گزینش ارقام مناسب در شرایط درون شیشه ای استفاده می گردد. و این آزمایش با هدف تعیین غلظت اپتیمم هورمونی روی القای کالوس در سه رقم سیاه سردشت, دم روباهی و بیدانه سفید در آزمایشگاه کشت بافت گروه باغبانی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. و از محیط کشت پایه MS تکمیل شده با غلظت ۵ و ۱۰ میکرومولار۲,۴-D در ترکیب با غلظت۰۰ و ۱ میکرومولار BAاستفاده گردید. نتایج نشان داد بیشترین میزان القای کالوس در رقم سیاه سردشت در محیط کشت پایه MS تکمیل شده با غلظت ۱۰ میکرومولار۲,۴-D و غلظت ۱ میکرومولار BA و کمترین میزان القای کالوس در رقم بیدانه سفید در محیط کشت MSولی حاوی ۵ میکرومولار۲,۴-D به تنهایی مشاهده گردید.