سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سوسن باغبان – مشهد، بلوار وکیل آباد، مجتمع پردیس
زهرا بهروزیان – مشهد، خیابان دانشجو، دانشجوی ۱۹، پلاک ۵۸

چکیده:

با توجه به ساختار باغ کوشک ها که اغلب در دوره های مختلف تاریخی ایران شکل گرفته اند و اینکه دردوره معاصر از وجود چنین باغ هایی بی بهره هستیم لزوم بررسی و تحلیل ساختار فضایی هندسه ی این باغ ها ضروری می نماید. هدف از این تحقیق، بررسی روند تغییرات ساختار فضایی باغ ها در دوره های متمادی تاریخی می باشد. ساخت مایه های دست بشر به منظور برآورده کردن نیازهای مادی و معنوی وی بوده و طراح و سازنده با اشراف بر این موضوع دست به خلق فضایی می زده تا بتواند نیازهای فطری انسان با توجه به تفکر توأمان با عملکرد و زیبایی در طراحی باغ ها وتوجه به مفاهیم بینشی پاسخگو باشد. این مقاله بر آن است تا نمونه های باغ کوشک با سابقه ای کهن و تکامل یافته طی دوره های متمادی را به گونه ای تحلیلی –توصیفی و به کمک منابع کتابخانه ای بررسی کند و با بیان اشتراک ها و افتراق های آن ها، شیوه های متفاوت طراحی جهت خلق مفهوم واحد را در انطباق با شرایط محیطی و فرهنگی متنوع به مکاشفه بپردازد. نتایج حاکی از آن است که یکی از موثرترین راههای حصول آرامش در فضا بکارگیری عنصر کوشک در تلفیق با طبیعت و نحوه چیدمان آن ها در کنار هم بوده که در دوره های مختلف به گونه ای متفاوت نمود یافته است. در نهایت به کشف الگوی نظام هندسی باغ ها با توجه به سه محور آب, کاشت و چشم انداز پرداخته می شود