سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد کارآموزیان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاه
زفیر اکمکچی – عضو هیئت علمی دانشگاه حاجت تپه ترکیه
اصغر باقریان – رئیس متالورژی مجتمع مس سرنگون

چکیده:

فلوتاسیون متداولترین روش فرآوری کانیهای سولفیدی مس می باشد. در این روش از کلکتورهای مختلف برای آبران کردن ذرات با ارزش استفاده می شود. در این تحقیق در خصوص چگونگی جذب همزمان کلکتورهای A343 (گزنتات سدیم) و Sp407 (مخلوط دی تیوفسفات و مرکابتوبنزوتیازول) در صورتی که با نسبتهای مختلف مورد استفاده قرار گیرند و به طور همزمان یا به ترتیب افزوده شوند، بررسی شده است. نتایج آزمایشها نشان داد ک ه در شرایطی که هر دو کلکتور به صورت همزمان افزوده شوند اگر نسبت A343:AP707 برابر ۵۰:۵۰ باشد بیشترین بازیابی حاصل می شود که این بازیابی برابر ۷۳/۳۷ درصد می باد. در آزمونهای الکتروشیمی بر روی کالکوپیریت در صورتی که کلکتورها همزمان افزوده شوند، بهترین نتیجه در نسبت ۷۵:۲۵ رخ می دهد. همچنین در آزمون های الکتروشیمی در مقایسه شرایطی که نسبت دو کلکتور ۵۰:۵۰ بوده و ترتیب افزودن آنها متغیر باشد بهترین نتیجه مبوط به زمانی است که کلکتور AP407 ابتدا افزوده شود.