سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا یوسفی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیر
حسین زینلی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
یاسمین میری – مدرس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان

چکیده:

داتورا استرامونیوم با نام علمی Datura Stramonium از خانواده بادمجان به علت داشتن خواص دارویی متعدد در صنایع داروسازی از اهمیت زیادی برخوردار است. اغلب گونه های دارویی به جهت سازگاری اکولوژیکی با شرایط محیطی دارای انواع خواب می باشند. بنابراین شناخت عوامل اکوفیزیولوژیکی مؤثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه زنی بذر گیاهان دارویی جهت تولید و پرورش آنها یک امر ضروری است. به همین منظور جهت ارزیابی اثر تیمار نیترات پتاسیم در غلظتهای مختلف بر جوانه زنی بذر داتورا استرامونیوم، بذرها از ۳ جمعیت مختلف (اصفهان – کاشان – شیراز ) جمع آوری گردید و آزمایشی در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با ۴ تکرار در سال ۱۳۸۸ در بخش تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان انجام شد. تیمار اعمال شده نیترات پتاسیم در غلظتهای ۰ (شاهد)، ۰/۱% و ۰/۳% و ۰/۵۰% و ۰/۷% و ۱% بود. نتایج تحقیق نشان داد که غلظتهای مختلف نیترات پتاسیم برای درصد جوانه زنی بذرهای گیاه داتورا استرامونیوم در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار است. بالاترین درصد جوانه زنی (۵۶/۶۶) مربوط به اعمال تیمار ۱ درصد نیترات پتاسیم می باشد . همچنین مقایسه میانگین جمعیتها نشان داد جمعیت اصفهان بالاترین درصد جوانه زنی را دارا می باشد.