سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابو طالب کیانی ها – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی دانشکده مهندسی ن
محمد قانع – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
داریوش سمنانی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

پرزینگی نخ، یک خصوصیت تاثیرگذار بر ظاهر نخ و پارچه است که زیردست، میزان عایق حرارتی بودن و دیگر خصوصیات پارچه را تحت تاثیر قرار می دهد. پرزینگی نخ باعث پدید آمدن گلوله های الیاف بر روی پارچه در هنگام استفاده خواهد شد که مشکلی جدی در صنعت پوشاک به شمار می رود بنابراین اندازه گیری و کنترل آن بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق هفت نوع نخ مخلوط پلی استر/ویسکوز با نسبت های ۵/۱۲: ۵/۸۷، ۲۵/۷۵، ۵/۳۷: ۵/۶۲، ۵۰:۵۰، ۵/۶۲: ۵/۳۷، ۷۵/۲۵، ۵/۸۷: ۵/۱۲ و نیز دو نخ ۱۰۰% ویسکوز و ۱۰۰% پلی استر در سیستم ریسندگی رینگ تولید شد. سپس تمامی نخ ها با رنگینه های تیره رنگرزی شده و به عنوان پود در بافت پارچه های تاری پودی به کار رفتند. کلیه نمونه پارچه ها با استفاده از دستگاه سایشگر مارتیندل تحت سیکل های سایشی مختلف قرار گرفت. تصاویر پارچه ها قبل و بعد از هر مرحله سایش، با دقت ابعادی یکسان تهیه شد. تصویر پرزهای نخ در درون ساختار پارچه با استفاده از پردازش تصویر تعیین شده و سپس نسبت سطح اشغالی پرزها به عنوان معیاری برای برآورد پرزینگی، توسط آنالیز تصویر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که با افزایش درصد ویسکوز، مقدار پرزدهی پارچه ها قبل از اعمال سایش و همچنین پس از آن افزایش می یابد. پارچه هایی که دارای نسبت بیشتری از ویسکوز هستند، در برابر سایش حساس تر بوده و تمایل بیشتری به ایجاد پرز دارند.